Lønn

Lønn

Lønn er en av de største kostnadene for de fleste bedrifter. Vi leverer lønn til en rekke ulike kunder hver uke, og er til enhver tid oppdatert på lover og forskrifter. Vi kan blant annet hjelpe deg med: 

  • Ulike former for avlønning      
  • Utsending av elektroniske lønnsslipper
  • Timefangst (for eksempel på en mobilapp)
  • Elektronisk reiseregning

Har du flere spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale!