Årsoppgjør

Årsoppgjør

Vi planlegger og gjennomfører fullstendige årsoppgjør for en rekke kunder hvert år. Vi kan blant annet hjelpe deg med å: 

  • Utarbeide årsoppgjørsplan
  • Koordinere mellom selskapet og revisor
  • Utarbeide årsregnskap med noter
  • Utarbeide oppgave for realisasjon av aksjer
  • Utarbeide ligningsskjemaer
  • Bistå med styrets årsberetning
  • Bistå med generalforsamlingsprotokoll 

Har du flere spørsmål rundt dette? Kontakt oss for en uforpliktende samtale!